Stars Name So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Location Zur Messe Preis EZ Preis DZ Exposé    
H001385 Ruthe Sarstedt  13,7 km 115.00 € 103.00 € Exposé Auswählen 
3 H00505 Wendeburg  57,8 km 167.00 € 189.00 € Exposé Auswählen 
4 HH02567 Minden Innenstadt 93,8 km 154.00 € 184.00 € Exposé Auswählen 
4 HH02389 Hermannsburg  72,8 km 255.00 €   Exposé Auswählen 
3 HA01478 Hannover Oststadt 9,2 km 334.00 €   Exposé Auswählen 
HW01557 Hannover-Mittelfeld  2,7 km 225.00 € 325.00 € Exposé Auswählen 
3 HM03757 Hannover Mitte 10,8 km 419.00 €   Exposé Auswählen 
3 HM02333 Hannover List 10,0 km 102.00 € 228.00 € Exposé Auswählen 
4 HD09050 Hannover Südstadt 8,8 km 399.00 € 409.00 € Exposé Auswählen 
4 HT02319 Goslar  81,7 km 135.00 € 155.00 € Exposé Auswählen 
4 HR01742 Bad Salzdetfurth  39.9 km 214.00 € 234.00 € Exposé Auswählen 
5 HK01481 Hannover Mitte 9,5 km 533.00 €   Exposé Auswählen 
3 HL03804 Hannover Bult 9,7 km 276.00 € 344.00 € Exposé Auswählen 
4 HF01957 Hannover List 12,6 km 399.00 € 425.00 € Exposé Auswählen 
3 HM02334 Hannover Marienwerder 27,3 km 197.50 € 226.00 € Exposé Auswählen 
3 H001498 Hannover  11.3 km 364.00 € 414.00 € Exposé Auswählen 
4 H001995 Göttingen  117 km 215.00 € 255.00 € Exposé Auswählen 
HB02263 Elze  27,8 km 170.00 € 180.00 € Exposé Auswählen 
4 H002113 Hannover  11,2 km     Exposé Auswählen 
4 HA01479 Hannover Linden-Nord 13,7 km 325.00 € 370.00 € Exposé Auswählen 
3 HA01797 Göttingen  113 km 160.00 € 190.00 € Exposé Auswählen